Česky
English
Русский
Español

Proč investovat do zlata

Jak ochránit úspory před vysokou inflací nebo státním bankrotem?

Při bankrotech států padají veškeré státní záruky a lidé přicházejí o své úspory.
Existují však i takoví lidé, kteří v krizích o majetek nepřicházejí, naopak vydělávají. Jsou to ti, kteří investovali do hmotných aktiv, především do zlata.

Současná doba hrozí ekonomickým krachem mnoha zemí. Spojené státy americké i většina vyspělých zemí Evropské unie se zmítají v obrovských dluzích. Problém nejisté existence jednotné evropské měny negativně ovlivňuje celý svět. Americký státní dluh v posledních letech narůstá téměř o čtyři miliardy dolarů denně, to je o více než bilión dolarů za rok.

Jak dlouho to ještě potrvá?

Americký Fed, Evropská centrální banka i Mezinárodní měnový fond pumpují do ekonomiky neustále bilióny USD a EUR, aby zamezily okamžitému bankrotu příliš zadlužených zemí, jenž by spustil řetězovou reakci a tím způsobil zhroucení světového finančního systému a vznik celosvětové krize.


Proč je možné považovat zlato za spolehlivější než cenné papíry?

Finanční poradce vám pravděpodobně doporučí finanční, tak zvaná papírová aktiva jako „termínované vklady, spořící účty, penzijní připojištění, akcie investičních fondů, podnikové akcie, různé druhy dluhopisů atd.“ Ale právě taková aktiva bývají v každé krizi zasažena nejvíce. V lepším případě ztrácí i desítky procent své hodnoty. Navíc jsou to právní dokumenty – to znamená, že pokud ti, kteří je vystavili, vyhlásí bankrot, nelze je vymáhat. Takže byste o své peníze mohli přijít i úplně.

Ani peníze, ani cenné papíry vás v dnešní době neochrání. Zlato ano.

Všechny současné světové měny jsou nekryté, proto mohou centrální banky neomezeně pouštět do oběhu další a další peníze. Tím jednak zvyšují míru inflace a navíc, při bankrotu kteréhokoli státu se může zcela znehodnotit jeho měna.

A je to právě zlato, které nyní de facto představuje jednotnou světovou měnu, která by jako jediná zůstala platná v případě globálního zhroucení světového finančního systému a přitom hodnotově nijak neutrpěla − spíše by se naopak výrazně zhodnotila.

Jaký vliv má inflace na vaše úspory?

Za posledních 100 let ztratil americký dolar 98 % ze své původní hodnoty.

Vysoká inflace znehodnocuje úspory uložené v papírových aktivech, jako jsou peníze či cenné papíry. Zlato je vůči inflačním vlivům imunní.


Co ovlivňuje cenu zlata?

Cena zlata i ostatních komodit za normálních okolností po většinu času kopíruje vývoj na akciových trzích. Pokud však nastane krizová situace, začne jeho cena výrazně růst. Je to způsobeno tím, že poptávka po zlatě rychle stoupne při konstantní i spekulativně snížené nabídce. Tím prudce vzroste jeho hodnota, a to bez ohledu na to, na kterou měnu jej přepočítáme.

Rizika krachu světového finančního systému v posledních letech výrazně rostou. Protože zlato představuje spolehlivý způsob, jak se před bankrotem ochránit, stále více lidí jej již nakupuje.